Tesla sistemi su prezentovali na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju

Tesla sistemi su na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju 25.08.2022 prezentovali sistem za rano otkrivanje šumskih požara.

U saradnji sa nemačkim kolegama iz IQ FireWatch-a prezentovan je sistem ranog otkrivanja požara sa simulacijom pokrivenosti za opštinu Trebinje.

“Sistemi za rano otkrivanje požara, to je nešto čemu mi težimo dugi niz godina i imamo projekte koji su aktuelni. U pitanju je prekogranični projekat”, objašnjava Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.


Istog dana kada smo držali prezentaciju, došlo je do požara ispod Leotara.