GSM interfoni su najnovija generacija interfona u svetu.

GSM interfoni su interfoni koji rade potpuno bežično. Spoljašnja jedinica izgleda kao običan audio interfon ali sistem rada je drugačiji.

GSM interfon koristi GSM mrežu kao mobilni telefon. Princip rada je sledeći: pritiskom na taster na spoljašnjoj jedinici, elektronika poziva broj telefona koji je ranije upisan u memoriju GSM interfona.

U memoriju je moguće upisati dva telefonska broja i ukoliko je jedan zauzet, automatski se poziva drugi. Ako korisnik želi da odgovori posetiocu, javlja se na telefon i ako hoće da otključa vrata, pritisne određeni taster na svom telefonu.

interfon za stambene zgrade