interfon slusalica
1. VIDEX 524

 • Ukinut od strane proizvođača

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC Poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 5 - Brava
 • 3 - Masa
 • 7 - Masa

Šema priključaka

interfon slusalica
2. VIDEX 525s

 • Ukinut od strane proizvođača

Priključci

 • 1 - Poziv, Govor, Brava
 • 3 - Masa

Šema priključaka

interfon slusalica
3. VIDEX 924

 • Ukinut od strane proizvođača
 • Izdržljivi zumeri slušalice mogu da se olabave

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC Poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica
4. VIDEX 924 M2L

 • Kao 924 ali sa LED indikatorima i svičem

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC Poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava
 • D
 • -
 • +/-

Šema priključaka

interfon slusalica
5. VIDEX 925s (2 Žice)

Priključci

 • 1 - Poziv, Govor, Brava
 • 3 - Masa

Šema priključaka

interfon slusalica
6. VIDEX 926S

 • Isti kao 924MSL ali ima on/off svič za paljenje i gašenje zumera i LED-a

Priključci

 • T - Veza sa "C"
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • C - Poziv
 • - - Masa
 • P - Brava
 • 8/9 - Beznaponsko dugme

Šema priključaka

interfon slusalica
7. VIDEX 3011 SMART

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica
8. VIDEX 3021 (AC Poziv)

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC zumer poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica
9. VIDEX 3101

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava
 • 8/9 - Pomoćno dugme

Šema priključaka

interfoni sa kamerama

interfon slusalica
10. VIDEX 3102

 • Isto kao 3101 ali ima on/off svič za paljenje zumera

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 6 - AC poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava
 • 8/9 - Pomoćno dugme

Šema priključaka

interfoni sa kamerama

interfoni zemun
11. VIDEX 3111 (Samo Elektronski poziv)

Priključci

 • 4 - Elektronski poziv
 • 2 - Zvučnik
 • 1 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 5 - Brava
 • 8/9 - Pomoćno dugme

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja

interfoni zemun
12. VIDEX 3121

Priključci

 • 1 - Mikrofon
 • 2 - Zvučnik
 • T - Ton poziva
 • P - 0V okidač brave
 • - - 0V
 • C - Linija selektovanja
 • 8 - Pomoćno dugme
 • 9 - Pomoćno dugme

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja

interfoni zemun
13. VIDEX 3126
Priključci

 • 1 - Mikrofon
 • 2 - Zvučnik
 • T - Ton poziva
 • P - 0V okidač brave
 • - - 0V
 • C - Linija selektovanja
 • D - LED SW +12 za vrata
 • +12 - +12 spoj za potpuno utišavanje

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja

interfoni zemun
14. VIDEX 3151

Priključci

 • 1 - Do centrale
 • 2 - Do centrale
 • 3 - AC In
 • 4 - AC In
 • 5 - N/A
 • 6 - N/A
 • 7 - Beznaponski svič
 • 8 - Beznaponski svič

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja

interfoni zemun
15. VIDEX 3172 DIGITAL

Priključci

 • L - Linija podataka
 • - - Masa
 • LB - Lokalno zvono
 • AL
 • Sw
 • Sw

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja

interfoni zemun
16. VIDEX 3176

Priključci

 • L - Bus linija
 • L- - Bus linija
 • LD- - Otvaranje vrata LED psu
 • LD+ - Otvaranje vrata LED psu
 • LB - Ulaz za lokalno zvono
 • AL - Ulaz za alarm

Šema priključaka

interfoni prodaja i ugradnja