N3301/AL

(Nexa)
Modul za kontrolu pristupa upotrebom tastature.