N3301A/AL

(Nexa)
Alfabetni modul za kontrolu pristupa