MC/V2PLUS

(Nexa)
Multiplekser.
Za sisteme sa više od 32 monitora ili sa više tabli.
Dimenzije: 178(W) x 90(H) x 60(D) mm. (10 DIN)