"VISTA PLUS" je digitalni video sistem koji omogućava zamenu postojećeg klasičnog 4+n audio sistema, bez potrebe zamene ili dodavanja žica.

Veliki problem kod zamene starih audio interfona predstavljaju instalacije. Potrebno je dosta rada i finansija da instalacije prilagode novim interfonima. Osim toga, moramo majstore i njihovo bušenje i lupanje da podnosimo nedelju dana.

Nova tehnologija proizvođača Golmar, rešava taj problem. Stare instalacije se koriste za novi sistem, koji može biti audio ili video. Takav sistem je jedan od retkih u svetu među audio sistemima, a pogotovu među video sistemima.

Na ovaj način je moguće spojiti do 120 monitora, ili interfonskih slušalica u kombinaciji do 6 ulaza ( pozivnih tabli ), bez korišćenja pomoćne opreme.

Šema povezivanja starog interfonskog sistema sa novim audio i video interfonima