"V2PLUS" digitalni video sistem i "2PLUS" digitalni audio sistem koji koristi 2 nepolarizovane žice (bez obzira na koji način su povezane).

Mogućnost povezivanja do 120 monitora ili interfonskih telefona u kombinaciji sa 3 ulaza.

Elementi konfiguracije sistema:

  • Rock Inox i Stadio plus audio i video pozivna tabla
  • Platea V2Plus i Tekna V2Plus videomonitori
  • T-7722VD serije interfonske slušalice
  • MC/V2 Plus Multiplekser za sisteme sa više pristupnih vrata ili više od 32 monitora

Šeme povezivanja audio i video interfona za kuće

Tabela preseka provodnika:

Šema povezivanja audio interfonskog sistema sa 2 žice

Šema povezivanja video interfonskog sistema sa 2 žice