Rekovske jedinice (Rack unit) su jedinice mere koje se koriste za opisivanje visine opreme namenjene za ugrađnju u 19-inčni ili 23-inčni rek ( dimenzije se odnose na širinu opreme montirane u okvir reka). Jedna rekovska jedinica je 1,75 inča ili 44,45 mm, i označava se sa 1U.

Izraz "pola reka (half-rack)" se koristi za jedinicu koja staje u određenom broju jedinica reka, ali zauzimaju pola širine od 19-inčnog reka (9.5" ili 241mm).

Pri montaži komponenata u rek ostavlja se prostor između susednih komponenata. pa je rek manji u visini (0.79mm) nego pun broj rekovskih jedinica. Tako je 1U na prednjem panelu reka 1.719" tj. 43.66mm. Ako je n broj rek jedinica onda je formula za visinu panela: h = (44.45 * n - 0.79) mm

Prikaz različitih rekovskih jedinica

 

Dimenzije okvira u reku