Nexa

Modularna pozivna tabla „NEXA“ – svet mogućnosti.

Nexa je vodeći modularni panel u ponudi Golmara.

Elegantnog dizajna, sa maskom koja se izdvaja svojim zaobljenim linijama.

Važne osobine ove pozivne table su originalan sistem povezivanja i brižljiva obrada.

Nije samo običan komad metala.