Napajanje UPS

Napajanje UPS-/P, za izolatorske module.

Napajanje UPS-DP, za spoljnu jedinicu.

Napajanje UPS-CP, za kontrolnu jedinicu.