N6004/AL

(Nexa)
Oprema za montažu
Za table sa 4 vertikalna modula.
Uključuje bočne profile, ram, razmaknice i zatvarače.