N6001/AL

(Nexa)
Oprema za montažu
Za table sa 1 vertikalnim modulom.
Uključuje bočne profile, ram i zatvarače.