Audio interfonski komplet

Maska pozivne table je od ekstrudiranog aluminijuma debljine 1.8 mm

Otvaranje sistema po odabranom nadzoru

Pozadinsko svetlo na pozivnom tasteru

Interfonska slušalica izrađena od poliranog ABS-a u beloj boji