interfon slusalica
1. ELVOX X801 Series

 • Ukinut od strane proizvođača

Priključci

 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa
 • 6 - Poziv
 • 7 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
2. ELVOX 8870

Priključci

 • B
 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa (veza sa 4/5)
 • 4/5
 • 6 - Poziv
 • 7 - Brava
 • 8 - Pomoćno dugme 2

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
3. ELVOX 8875 (Elektronski poziv)

Priključci

 • B
 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa (veza sa 4/5)
 • 4/5
 • 6 - Poziv
 • 7 - Brava
 • 8 - Pomoćno dugme 2

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
4. ELVOX 8877 (Digi-Bus)

Priključci

 • 1 - Telefonska linija
 • 3 - Negativna linija
 • 6 - Dodatni ton zvona
 • 7 - Pomoćno dugme

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
5. ELVOX 900

Priključci

 • B
 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa (veza sa 4/5)
 • 4/5
 • 6 - Poziv
 • 7 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
6. ELVOX 620R/1

Priključci

 • B
 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa (veza sa 4/5)
 • 6 - Poziv
 • 7 - Brava

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
7. ELVOX 6200 (Elektronski poziv)

Priključci

 • 7 - Brava
 • Au
 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3 - Masa (veza sa 5)
 • 6E - Poziv (Elektronski)
 • 6
 • 6P
 • 6S

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
8. ELVOX 6204/1 (Za Digi-Bus)

 • Koristi se sa Digi-Bus sistemima

Priključci

 • 1 - Digitalna linija
 • 3 - Glas i poziv - linija
 • 4 - Masa (PSU)
 • 5 - Linija +13.5V DC
 • 12 - Pomoćna glasovna linija 930D
 • 11 - Linija za poziv vrata

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
9. ELVOX 6220A (Za sisteme sa 2 žice)

Priključci

 • 1 - Linija podataka
 • 2 - Linija podataka
 • 3
 • 6A - Spoljašnji taster za pozivanje
 • 6B - Spoljašnji taster za pozivanje

Šema priključaka

interfon slusalica

interfon slusalica
10. ELVOX 1/516

 • Povezuje se samo na 1 poziv, ili AC, ili elektronski

Priključci

 • 1 - Zvučnik
 • 2 - Mikrofon
 • 3,4,5 - Masa
 • 7 - Brava
 • 6 - Zumer - AC poziv

Zamenjuje se Golmarovom univerzalnom slušalicom:

interfon slusalica