"2PLUS" je digitalni audio sistem koji koristi 2 nepolarizovane žice (bez obzira na koji način su povezane).

Mogućnost povezivanja do 120 interfonskih telefona u kombinaciji sa 3 ulaza.

Elementi konfiguracije sistema:

  • Rock Inox i Nexa audio i video pozivna tabla
  • T-500 serije interfonske slušalice
  • MC/V2 Plus Multiplekser za sisteme sa više pristupnih vrata ili više od 32 monitora

Tabela preseka provodnika:

Šema povezivanja audio interfonskog sistema sa 2 žice za naselje